งานวันเด็กแห่งปี 2558
ภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติปี 2558
งาน Circus in Love
ภาพบรรยากาศงาน Circus in Love ที่เดอะมอลล์ บางแค
bangkok international digital content festival 2014
ภาพบรรยากาศ ในวันที่ 4-6 ก.ค. 57