เบิร์ดแลนด์ ร่วมขบวน Thai - Japan Anime 24 - 26 มิ.ย.
เชิญชวนร่วมงาน THAI – JAPAN Anime Music Festival 2011ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลล์