Dream Defenders
เตรียมพบกับเพื่อนใหม่ของเบิร์ดแลนด์ Dream Defenders ในวันที่ 7 กรกฎาคม นี้ครับ
ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เดินตามรอยพระราชา”
ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เดินตามรอยพระราชา” โดยเขียนเรียงความบอกเล่าถึงความประทับใจต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 โดยตัดสินจากทักษะที่ใช้ในการเขียน และความคิดสร้างสรรค์  
พบกับ
สามารถพบกับ"เบิร์ดแลนด์" ได้ในงาน “GRAMMY WONDERLAND” เบิร์ดแลนด์เชิญชวนชาวไทยร่วมกันแต่งเติม "ต้นไม้ของพ่อ" ด้วยการลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว